Monopol, cigarettfabrik,Växjö

Ort: Växjö

Cigarettfabriken Monopol anmäldes av Maria Ester Haskel den 28 januari 1907. Hon ämnade driva cigarettfabrikation i Växjö. Som prokurist hade hon Bernhard Haskel som den 31 augusti 1908 övertog rörelsen för att redan 1909 nedlägga den. År 1908 var värdet av cigarettfabrikationen 13 500 kronor.
Den 22 november 1909 anmälde Johanna Vilhelmina Lundgren att hon ämnade driva cigarettfabrikation under firma Cigarettfabriken Stambul. Företaget hade endast tillverkning under år 1910 och synes vara en fortsättning av cigarettfabriken Monopol.

Personkoppling
Bernhard Haskel