Lundberg, Peter

Ort: Växjö

Peter Lundberg hade tidigare varit tobaksspinnare och lottägare i Wäxjö tobakspinneri.
Den 11 maj 1767 fick han tillstånd att driva eget spinneri i Växjö.
Företaget upphörde med tillverkning i början av 1770-talet.

Borgmästaren och handlanden Jacob Gustaf Casparsson (1755-1827) övertog enligt privilegium den 22 maj 1783 företaget.
Råvaran erhölls delvis från eget tobaksplantage, där ett större torkhus uppförts.
Rörelsen hade inte någon vidare framgång, vilket Casparsson tillskrev den överdrivna tobaksodlingen på landsbygden och lantmännens osed att utan tillåtelse resa omkring i byarna och sälja tobak i större eller mindre partier. Företaget nedlades i slutet av 1780-talet.