Lund, Theodor

Ort: Växjö

Theodor Lund, f. 1772, lantmäteriauskultant, fick den 17 december 1800 tillstånd att driva snus- och kardusfabrik i Växjö.
Den 2 oktober 1809 beviljades han privilegium att bedriva tobaksspinneri i Stockholm. Någon produktion där tycks aldrig kommit i gång då Theodor Lund avled 1810.