Lagerqvist, Peter S:son

Ort: Växjö

Peter Sigfridsson Lagerqvist erhöll den 17 december 1802 tillstånd att driva snus- och kardusfabrik i Växjö.
Det är osäkert om någon tillverkning kom igång.