Rossander, J.F.

Ort: Stockholm

Grosshandlaren J.F. Rossander i Stockholm bedrev under kort kring 1900-talets början cigarrtillverkning.

Produkter
Velocipeden

Personkoppling
Johan Fredrik Rossander