Rampeltin, (Stockholm)

Ort: Stockholm

Den i Tyskland (Berlin) 10 oktober 1823 födde Carl Gottlieb Rampeltin drev mellan 1850-1879 cigarrfabrikation i Stockholm i mindre skala.
I 1851 års fabriksberättelser anges 5 anställda.
Det är oklart var fabrikationen ägde rum men i mantalsböckerna är han boende i Klara församling 1850-1855, kvarteret Klockstället, Klarabergsgatan 37.  Därefter återfinns i Jakobs församling. 1860 flyttar han till Maria församling på Södermalm för att 1865 återvända till Jakobs församling.

1861 års adresskalender uppger:
Rampeltin, C.G. cigarrfabrikör, Hornsgatan 32

1862 års adresskalender uppger:
Rampeltin, C.G. cigarrfabrikör, Hornsgatan 35

1866 bor han Ladugårds församling (Gärdet) och från 1867 åter i Jakobs församling.
1878 inflyttar han med fru och barn i fastigheten Klevgränd 10 (kv. Urvädersklippan Mindre 4) på Södermalm. Familjen utflyttar 8/10 1879 till Nybroroteln. Vid denna tid har de tre pigor i hushållet: Karolina Andersson, Johanna Jansdotter och Kristina Matilda Johansson.
Carl Gottlieb är gift med Johanna Sofia född 14 augusti 1817 och hon föder sonen Carl August Gottlieb 30 september 1850. Carl August är först bokhållare men blir sedan blir aktör och är 1881 bosatt på Riddargatan 41, Ladugårdslandet. Carl August avlider den 16 oktober 1882. Han har sonen Carl August Bernhard Rampeltin f. 24/5 1881.

Under några år på 1880-talet förlades fabrikationen till Haparanda (se vidare Haparanda).
Han återvände 1885 till Stockholm där han avled 1888