Ed. Laurens ”Le Khedive”

Ort: Stockholm

Fabriksaktiebolaget Ed. Laurens ”Le Khédive”

Bolagsordningen för aktiebolaget Ed. Laurens – ”Le Khédive”, som var beläget Värmdögatan 16,(kv. Hvitbetan 3, 14) nuvarande Malmgårdvägen, antogs den 17 september 1912. Kapitalet utgjorde 100.000 kronor, och styrelsen bestod av direktören Hugo Kock och grosshandlaren Fredrik Frans Dieckelmann (f. i Rostock 1864). År 1913 invaldes i styrelsen kammaherrarna Reinhold Rudbeck och Rolf Cederström.
Den 3 oktober 1913 ändrades firmanamnet till Fabriksaktiebolaget Ed. Laurens ”Le Khédive” med hovrättsnotarien Samuel Alfred Vilhelm Lagercrantz som direktör i Dieckelmanns ställe. Kapitalet höjdes vid detta tillfälle till 200.000 kronor.
Företaget, som var dotterbolag till den berömda egyptiska cigarettfabriken Ed. Laurens i Alexandria och vars märken voro synnerligen populära i vårt land vid denna tid, inlöstes 1915 av Tobaksmonopolet.
Huvudfirmans förutvarande generalagent, Aktiebolaget Olson och Wright, grundade den 18 november 1913 en försäljningsorganisation, benämnd Svenska Handelsaktiebolaget
Ed- Laurens – ”Le Khédive”.
Kapitalet utgjorde 300.000 kr., och styrelsen bestod av konsuln Thorsten Roberg (Linnegatan 83), Fredrik Dieckelmann, verkst. direktör, och notarien i Järnvägsstyrelsen Samuel Carl Elias Lagercrantz (7/4 1872-28/9 1942).
Fabriken på Värmdögatan innefattade även ett bostadshus i två våningar. Där bodde en del av fabrikens ledning samt ett flertal cigarettarbetare som hämtats hem från fabrikerna i München och Alexandria för att hålla en hög kvalitet på produkterna.
I fastigheten Hvitbetan 3 bodde:

Franz Dieckelmann, disponent
Joakim Sotiri Nicolaides,f. 1/3 1877, tob.arb.
Paul Heinrich Appel,f. 26/3 1880,tob.arb,maskinist
August Schmaus, f. 9/4 1880, tob.arb
Karl Michl, f. 28/1 1882, tob.arb
Kyriaros Athanasim Kerezoglon, f. 2/2 1883,tob.arb
Athanasion Menandros, 3/2 1886 tob. arb
Jean Dimitri Tinayamin, f. 24/6 1886, tob. arb
Fritz Rudolf Werner, 20/11 1887, tob.arb
Christo Apoztolo, f. 10/1 1891, tob.arb
Athanasivs Kantartzis, f. 25/5 1892, tobaksmästare

Olson och Wright 

….startades den 15 mars 1864 av bokhållaren Anders Leonard Olson, född på Fårö 1835, och den norske sjökaptenen Just. Wright, född i Stavanger men med skots härkomst.
Anders Olson avled redan 1867 endast 33 år gammal. År 1875 avträdde Just. Wright ur firman. Den kom att skötas av Axel Georgii och Albert Starck (+1882).
Axel Georgii blev nu ensam innehavare av företaget. Sjöfartsnäringen gick dåligt 1880-1890 så Georgii intresserade sig då även för import av kol och cigaretter.

1889 skrev Axel Georgii kontrakt med firman Ed. Laurens ”Le Khédive” och från detta år blev Olson & Wright importör av Le Khédive-cigaretten. Denna grosshandel blev under 25 år en mycket inkomstbringande affär. Till år 1912 importerades dessa cigaretter men då bildades det svenska AB Ed. Laurens ”Le Khédive” med egen fabrik i Stockholm för tillverkning av cigaretter för den svenska marknaden. Olson & Wright hade ensamförsäljningsrätten för fabrikationen, som dock inte helt täckte behovet i landet. Man var därför även i fortsättningen, ehuru i mindre omfattning, hänvisad till import.
I oktober 1913 överfördes emellertid av handelstekniska skäl rörelsen till en särskild firma, Handelsaktiebolaget Le Khédive.

1915 infördes statsmonopolet på tillverkning av cigaretter i Sverige och i samband därmed tvingades ”Le Khédive” att upphöra med sin verksamhet.
Under 1912 hade Olson & Wright importerat och försålt inemot 82 miljoner Le Khédive-cigaretter för ett fakturabelopp av drygt 1,6 miljoner kronor.
1916 hade importen sjunkit till 13 miljoner cigaretter och följande år var man nere i knappa 4 miljoner.
Vid monopolets införande hade man lovat ersättning till de som fick ekonomiskt avbräck. Firman dåvarande chef konsul Thorsten Roberg bombarderade under flera år i tempramentsfulla inlagor myndigheterna med krav på den utlovade ersättningen, allt dock utan resultat. Handelsbolaget ”Le Khédive” tvingades så småningom i likvidation.

Carlstens porterbryggeri 

Carlstens porterbryggeri låg tidigare, på 1890-talet, vid Hornsgatans slut mot Hornstull. Carlsten var bolagets ledare till 1901 då han ersattes av disponenten Axel G.H. Wirström.
År 1905 lät man bygga ett nytt bryggeri i kvarteret Hvitbetan (3 och 14) på Värmdögatan 16. Huset ritades av civilingejör Arvid Ahrnborg och det bestod av en bryggeribyggnad, ett bostadshus för disponent, bryggmästare och kontorspersonal samt en stallbyggnad.
Bryggeribyggnaden bestod av tre våningar med gavel mot Värmdögatan.
Bostadsbyggnaden bestod av sten i två våningar samt en vindsvåning. Samtliga byggnader revs 1963.
1910 avtalade AB Stockholms Bryggerier om en nedläggning av Carlstens porterbryggeri på fyra år. Vidare fick ingen öltillverkning ske i lokalerna varför man letade efter köpare inom annan bransch.
Från den 1 oktober 1912 lyckades Wirström få större delen av fabrikshuset samt bostadshuset uthyrda till cigarettfabriken Ed. Laurens ”Le Khédive” för en tid av tre år, men lagerkällarna, brygghuset samt ångpannehusen förblev outnyttjade.
Vid bolagsstämman hos Carlstens 1915 framhöll Wirström att avtalet med AB Stockholms Bryggerier skulle utgå den 1 maj och hyreskontraktet med cigarettfabriken den 1 oktober samma år.
Alternativet var nu att återuppta bryggerinäringen eller att ånnyo hyra ut lokalerna. På grund av kriget var det råvarubrist och företaget försattes 1916 i konkurs.
Fastigheten såldes till Bröderna Kessler för 500.000 kronor.
De har sedan dess använts som kemiskt tvätteri och så småningom uppköptes lokalerna av Slakteribolaget i Stockholm.

Produkter
Darling
Figaro
Le Khedive No. 555
Le Khedive No. 626, format Mince Petit
Le Khedive No. 733
Royal Derby
Tangara

 

Personkoppling
Edouard Laurens
Franz Dieckelmann
Rolf Cederström
Reinhold Rudbeck

 

Från 1911 års adresskalender för Stockholms stad.

 

 

 

Reklamaskkopp

 

 

 

 

Fabriken i Geneve

Reklamskylt i emalj

 

Fabriksbyggnaden på Värmdögatan 1931 innehöll då annan verksamhet 

 

 

Bostadsfastigheten, bottenvåningen  

Bostadsfastigheten 1 tr.  Värmdögatan 16

 

Stallet

 

Fabriken  på Värmdögatan 

 

 

         

Bostadshuset