Carlsson, Axel, Cigarr- och Cigarettfabrik

Ort: Stockholm

Axel Carlsson drev en cigarr- och cigarettfabrik vid Baggensgatan 17 i Gamla Stan i Stockholm.

Finns i 1910 års adresskalender