Adolf Peil Cigarrfabrik

Ort: Malmö

Förutvarande verkmästare vid Hallins Tobaksfabrik, Adolf Peil, inregistrerade den 7 juni 1888 Adolf Peil Cigarrfabrik.

År 1890 hade fabriken 9 kvinnor över 18 år och 2 kvinnor under 18 år anställda. Tillverkningsvärdet var 20 000 kronor.

Sonen Ernst Adolf Peil (1880-1944) övertog företaget den 11 februari 1904 och tillsammans med brodern Adolf Georg (f.1884), teknisk ledare, drev de företaget tills det inlöstes av Tobaksmonopolet 1915.

1911 låg företaget vid Lundavägen 7.

Produkter

Mira, Adolf Peil

Personkoppling
Adolf Peil