Velocipeden

Cigarr tillverkad av J.F. Rossander i Stockholm. Trälådan har en etikett med gammaldags tvåhjulingar.
Lådan på bilden ägs av Peter Pluntky, Stockholm.