Aktiebolaget A.T. Barkmans Snusfabrik

Ort: Stockholm

 

AB A.T. Barkmans Snusfabriks historia går tillbaka till företagen H.W. Otting och Co. , Dubois Cigarr- och Snusfabrik och Emil Wollerts Snus- och Cigarrfabrik.

Den 16 april 1895 överlät Wollert sitt företag till Anders Theodor Barkman. Företaget fick då namnet F.d. Emil Wollerts Snus- och Cigarrfabrik och låg i den gamla firmans lokaler vid Kungsholmsgatan 34 (nummerändrat till Kungsholmsgatan 48 och senare adressändrat till Sankt Göransgatan 64).

Den 23 maj 1898 ombildades företaget till ett aktiebolag med ett kapital på 100.000 kr. I styrelsen satt då A.T. Barkman s:r, A.T. Barkman j:r och Hedvig Sophia Barkman. Firmanamnet blev den 15 december 1898  Aktiebolaget A.T. Barkmans Snusfabrik.

1910 förändrades firmanamnet till A.T. Barkmans Snusfabriksaktiebolag, Kungsholmsgatan 48, och den nya bolagsordningen antogs den 31 mars 1910. Aktiekapitalet uppgick då till 50.000 kr och styrelsen utgjordes av köpmännen Johan Harald Lundberg och Frans Josef Lindell och grosshandlaren Anders Theodor Barkman.

Den Hellgrenska firman, under ledning av John Bäckström och hans bror Walter Bäckström, övertog i november 1911 företaget. Den nya styrelsen bestod förutom bröderna Bäckström av disponent F.W. Jonsson i Storängen, Nacka,  som under många år varit involverad i ett flertal tobaksföretag. Den 1 januari 1913 uppgick företaget, tillsammans med 48 andra, i det nybildade AB Förenade Svenska Tobaksfabriker. Detta som ett försök att hindra monopoliseringen av den svenska tobaksindustrin.

1914 övertogs lokalerna och inventarierna av den nybildade Svea Snusfabrik som hade en blygsam produktion tills den inlöstes av Svenska Tobaksmonopolet.

Personkopplingar

Anders Theodor Barkman

John Bäckström

Walter Bäckström

F.V. Jonsson