Rosén & Strömberg

Ort: Stockholm

Företaget var en sammanslagning år 1859 av firmorna E.A. Rosén och A.G. Strömberg & Son. Det nya namnet blev Rosén & Strömberg med fabrik vid Regeringsgatan 74. Redan 1863 upplöstes kompanjonskapet och Rosén övergick till att driva grossiströrelse. Gustaf Strömberg fortsatte att driva verksamheten under namnet Rosén & Strömberg. Redan 1856 hade Strömberg börjat tillverka cigarren La Licenia som kom att bli det mest långlivade cigarrmärket i svensk tobakshistoria. 1868 övertogs företaget av W:m Hellgren & C:o. Det söderbergska privilegiet hade då funnits i 106 år.

Genom övertagandet blev W:m Hellgren & C:o ägare till märket La Licenia och som senare övertogs av Svenska Tobaksmonopolet.

 

Produkter:

 

Ankaret

Belle Vue
Chandeloupe

Hoppet
La Licenia

Westindisk rapé