Chandeloupe (Rosén & Strömberg)

Tillverkare:  Rosén & Strömberg

 

Rosèn & Strömbergs variant av en kardustobak som tillverkades av en rad fabrikörer i Sverige