Virginia Moss Rose (Unionen)

Tillverkare: Cigarrfabriken  och Tobaksfabriken Unionen