Skånsk Husar (Unionen)

Tillverkare: Cigarr- och Tobaksfabriken Unionen