Ankaret (Rosén & Strömberg)

Tillverkare: Rosén & Strömberg