Rosén, E.A., & C:o

Ort: Stockholm

Carl Fredrik Hallberg (f. 1816), som bodde i nr. 29 ”kv. Höga Stigen vid Svartensgränd” hade i fyra års tid varit anställd som ”handelsbetjänt” hos tobaksfabriken Cantzler & comp.
Han erhöll den 28 september 1840 privilegium på att driva snus- och kardusfabrik i Stockholm.
Grosshandlaren Emil August Rosén (1811-1877) var dotterson till tobaksfabrikör Erik Swarss i Kalmar. E.A. Rosén ingick 1840 kompanjonskap med Carl Fredrik Hallberg och firmanamnet ändrades till E.A.Rosén & C:o.

Samarbetet blev kortvarigt och redan den 10 mars 1842 fick de kommerskollegii tillstånd att bedriva fabrikation var för sig men Hallberg tycks aldrig startat någon tillverkning.
Rosén drev sin fabrikation i de gamla Ljunglöfska lokalerna vid Drottninggatan 81 som dessförinnan även använts av tobaksfabriken Engman & Wennberg. Vid Drottninggatan 81 och Hornsgatan 35 hade Rosén snusbodar.

Den 15 april 1859 uppgick rörelsen, som gjort konkurs, i tobaksfabriken A.G. Strömberg & Son. Kompanjonskapet upphörde den 24 mars 1863 och Rosén började med grosshandelsrörelse under det gamla firmanamnet och den var verksam till hans död 1877. Då hade han flyttat till Mäster Samuelsgatan 45.
1861 låg företaget Rosén & Strömberg vid Regeringsgatan 87 och fabriken på samma gata vid nummer 74.

(Se vidare: Rosén & Strömberg, Stockholm)