Rosenström, Carl Hj.

Ort: Stockholm

Carl Hjalmar Rosenström drev mellan åren 1866-1873 en cigarrtillverkning av ringa omfattning.

1866 hade han cigarrbod vid Svartmangatan 21 och Mäster Samuelsgatan 39.
Som anställd hade han arbetaren Gustaf Rademarker boende vid Sibyllegatan 33, Ladugårdslandet.
I boden vid Mäster Samuelsgatan arbetade bodförestånderskan Josefina Bernhardina Flodin (f. 1840) och cigarrarbeterskan Lovisa Sjöberg.(f. 1843)

År 1870 förestods cigarrboden vid Mäster Samuelsgatan av Anna Charlotta Andersson (f. 1841) vilken bodde i en av Carl Hjalmar Rosenström hyrd bodlägenhet i samma fastighet.

Personkoppling
Carl Hjalmar Rosenström