Richard Andersson Cigarrfabr AB

Ort: Norrköping

Richard Andersson cigarrfabrik grundades den 26 oktober 1885 av Richard Andersson (1848-1897). Hans änka Mathilda Andersson (1857-1935) övertog rörelsen efter makens död.
Den 9 maj 1904 blev firman aktiebolag med sonen Ernst Richard Andersson (f.1880) som verkställande direktör och disponent. Aktiekapitalet utgjordes av 80.000 kr.
Fabriken hade Rikstelefon 97 och telegramadress: Richard.
1905 var tillverkningsvärdet 67.592 kronor.

Den 1 januari 1913 uppgick företaget i A.B. Förenade Svenska Tobaksfabriker som i sin helhet inlöstes av Tobaksmonopolet 1915.

I tillverkningen återfinns cigarrerna:
Don Carlos, Yrurac Bat, Delicat, Prins Wilhelm, Antoinette, President Th. Roosevelt och Edward Gibbon. Vidare tillverkades cigarrcigaretterna Carmen och Havannacigarett.

1890 bodde familjen Andersson i
Qv. Barken, Norrköpings norra:

Richard Andersson, f. 1848 i Göteborg
Matilda Augusta Andersson, f. 1857 i Malmö
sönerna:
Ernst Richard, f. 1880 S:t Olai församling, Norrköping
Georg Wilhelm, f. 1882 i Hedvigs församling i Norrköping.

samt pigan:
Hilda Matilda Stylander, f. 1871 i Hedvigs församling i Norrköping.

Produkter
Antoinette
Carmen
Edward Gibbon
Favoriten
Havannacigaretter á 6 öre
President Th. Roosevelt

 

 

 

 

Brevkort till återförsäljare.

Personkoppling
Ernst Andersson, Norrköping
Richard Andersson