Renbom, Carl P. (Norrköping)

Ort: Norrköping

Carl Peter Renbom som tidigare drivit snus- och kardustillverkning i mindre skala först i Kristianstad och därefter i Stockholm erhöll den 1 februari 1796 privilegium på att driva tobaksspinneri i Norrköping.

Tillverkningen var av obetydlig omfattning och nedlades i början av 1800-talet

Personkoppling
Carl Peter Renbom