Havannacigaretter á 6 öre (Richard Andersson)

Tillverkas av: Richard Andersson Cigarrfabr AB

Är namnet till trots cigarrcigaretter av Havanna och Sumatratobak.
(I en tidig priskurant från Brinck, Hafström & Co i Stockholm benämnes cigarr-cigaretter i slutet av 1890-talet för cigaretter utan papper).
Trälåda för 50 st. På lockets insida framhålls den låga nikotinhalten (redan för 100 år sedan !) samt att den är tillverkad av svensk industri.