Havanna-Sexan

Tillverkas av: Swenson. H & Co.

Cigarrcigarrett från H. Swensson i Västerås