Havannasex á 6 öre (Gefle cigarrfabrik)

Tillverkas av: Gefle cigarrfabrik

Sannolikt cigarrcigaretter i 50-pack försedd med garantietikett daterad Gefle augusti 1908.
Finns även i större förpackning med samma antal cigarrcigaretter(?)