Heim-avlet Blandning (Stavanger)

Tillverkas av: NORGE, Stavanger Tobakkfabrikk

Röktobak från andra världskriget. Tillverkad av norskodlad tobak.