Sager, Claes

Ort: Norrköping

Amiralitetslöjtnanten Claes Sager, död 1792, erhöll 1772 tillstånd av hallrätten att driva snus- och kardustillverkning i Norrköping. Den obetydliga rörelsen upphörde omkring 1780.