Schröder, Simon J.

Ort: Norrköping

Simon Johan Schröder fick 1783 hallrättens tillstånd att tillverka snus och karduser i Norrköping. Efter hans död kring 1798 drevs företaget vidare av hans änka till omkring år 1800, då rörelsen övertogs av firman J. Lindquist och Son. Den obetydliga tillverkningen upphörde 1817.