Sellberg, Sven

Ort: Norrköping

Sven Sellberg beviljades 1778 av hallrätten att driva snus- och kardustillverkning i Norrköping.
Kring 1786 överläts tillverkningen på Nils Enbom.
Den obetydliga rörelsen nedlades i början av 1790-talet