Sivers-Hansson, Joachim

Ort: Norrköping

Handelsmannen Joachim Sivers-Hansson (f. 1627 i Holland, d. 1703)fick den 18 oktober 1686 privilegium att driva tobaksspinneri i Norrköping.
Detta var det andra privilegiet som utfärdats i Sverige efter det att hanteringen blev fri 1686.
Någon tillverkningsuppgift har ej påträffats.