Nils Noréns Cigarrfabriks A.B.

Ort: Uppsala

Handlande Nils Josef Emanuel Norén från Uppsala inköpte i december 1891 inventarier och varulager av tobaksfabrikören Frans August Johansson i Stockholm. Denne hade först idkat tobakshandel sedan 21 maj 1887 vid Södermannagatan 21 i Stockholm. Sedan 1888 påbörjade han cigarrtillverkning vid Folkungagatan 21, Bl.a. tillverkade han sedan 1891 cigarren Cuba.
Nils Norén drev först sin cigarrtillverkning i samma lokaler men flyttade 1892 tillverkningen till Uppsala under namn av firma Upsala Cigarr- och Tobaksfabrik, Nils Norén.
Den 28 september 1894 bildades Nils Noréns Cigarrfabriks A.B. med ett aktiekapital om 27.000 kr. I styrelsen fanns kronofogden Per Jacob Åström, Nils Norén och grosshandlanden Jarl Emil Frykberg. 1897 inträdde handlanden Fabian Heribert Andén i stället för Frykberg. Både Åström och Andén avgick 1906 och de ersattes av vice auditören John Fredrik Åström och disponenten Axel Lingmark. Lingmark uträdde 1909 och ersattes av revisorn Knut Enoch Sigfrid Norén från Stocksund.
Bolaget likviderades den 1 april 1911 och den 21 april samma år övertogs rörelsen av Nils Norén under namn av Nils Noréns Cigarrfabrik.

Då Nils Norén avled 1913 övertogs företaget den 20 november av grosshandlaren Isak Hirsch i Stockholm. Han betalde 27.645 kr för köpet. Redan den 24 februari 1914 sålde han rörelsen, fastigheten, lagervaror samt utestående fodringar till förre verkmästaren i firman, Bernhard Wiklund (1859-1919), sonen verkmästaren Bernhard Hellen Wiklund (f.1883) och kamreren Carl Valdemar Ljungström för en summa av 36.000 kr. 25 september 1914 inregistrerades firman som aktiebolag med ett kapital på 50.000 kr. Styrelsen bestod av köparna och v. auditören Joel Wilhelm Svedberg. Företaget var beläget vid Svartbäcksgatan 39 utmed Fyrisån. Telefon var år 1903 Upsala 318. Kontorstid
9 f.m.-3 e.m. och 5-6 e.m.
1913 uppges enligt faktura telefon vara Rikstelefon 267 och 923.
Företaget anger även att de 1913 är billigaste inköpsställe för: Äkta Fennia, Armiro, Commerce, Bridge, Khédive, Bostanjoglo, Yalta, Pera, Ismalun m.fl. cigaretter.
Nils Norén själv bodde vid Dragarbrunnsgatan 75 och hade telefon Upsala 6.

Företaget inlöstes 1915 av Tobaksmonopolet.

 

 

 

Produkter
Extra goda á 6 öre
Imperator
Jultomten
Majestät
Ossip

 

Personkoppling
Nils Norén
August F. Johansson