Nordenflycht, Anders (Uppsala)

Ort: Uppsala

Kammarherren Anders Nordenflycht (1710-1762) och bror till skaldinnan Hedvig Charlotta Nordenflycht anhöll om tillstånd att anlägga tobaksspinneri i Uppsala. Han hade ej för avsikt att försälja tobaksvaror utan att förse det av hans far upprustade järnmaufakturverket på Viby frälseri i Harbo socken i Västmanland med tobaksvaror. Resolution beviljade den 27 oktober 1735.
Hann drev stora tobaksodlingar på frälseriets mark och kunde därifrån få de nödvändiga råvarorna. Mästare hämtades från Tyskland. Efter hustruns död 1738 försålde han egendomen och utvandrade till Kurland där han arbetade med gruvnäring.

Personkoppling
Anders Nordenflycht