Schultz, Johan

Ort: Uppsala

Rådmannen Johan Schultz i Uppsala hade lärt tobaksyrket hos sin svärfar, tobaksfabrikör Carl Aspegren i Stockholm, och erhöll den 9 oktober 1729 resolution att driva tobaksspinneri i Uppsala. I början av 1850-talet nedlades verksamheten.