Smedberg, Jöran

Ort: Uppsala

Rådmannen och vinskänken Jöran Smedberg, 1696-1761, fick tillstånd den 25 februari 1729 att driva tobaksspinneri i Uppsala. Tillståndet föregicks av protester från borgerskapet.
Den 8 maj 1736 övertogs privilegiet av landshövdingen, friherre Johan Brauner(5/11 1668-10/7 1743).Son till prosten Nicolaus Brodderi Bruun och Christina, f. Walleria.
Brauner kom själv senare att protestera mot att Henrik Aspegren fick tillstånd att bedriva tobaksspinneri.

Johan Brauner var även känd som latinsk skald.
Han var 1707 protonotarie i justitierevisionen,1708 blev han sekreterare i Karl XII:s kansli och referendariesekreterar vid kansliets finska expedition.
1710 blev han protokollsekreterare i justitierevisionen och 1712 censor libuorum och kunglig bibliotekarie 1714 utnämndes han till kansliråd.
Han hette ursprungligen Braun men adlades år 1715 till Brauner.
1719 utnämndes han till vice statssekreterare i krigsexpeditionen.
1727 blev han landshövding i Kronobergs län och 1729 i Uppsala län där han kvarstod till sin död.
Han avled 1743 och begravdes i Östuna kyrka i Uppland.

Han var svärson till handelsborgmästaren Nils Hansson Törne i Stockholm. Han var gift med dennes dotter Margareta vilket gav honom en ansenlig förmögenhet.
Strax före hans död 1743 nedlades tobaksfabrikationen.