Möller, Karl (Sundbyberg)

Ort: Sundbyberg

Den tidigare bagaren Karl Möller grundade 1880 en cigarrtillverkning i Sundbyberg. Den del i Sundbyberg han var verksam i låg då inom Solna församling och inkorporerades i Sundbybergs Köping 1888.

 

 

Familjen inflyttade i december år 1880 från Hedvig Eleonora församling i Stockholm där han drev cigarrhandel till fastigheten Torneberg vid Sturegatan 15, kvarteret Orgeln i Sundbyberg. (Solna församling)

Då verksamheten var av ringa omfattning är det möjligt att den drevs i lägenheten. Möjligen kan han hyrt lokal i Sundbyberg men uppgifter om det har inte kunnat återfinnas.

 

 

 

 

 

Bild från Sundbybergs Museum

Fastigheten vid Sturegatan 15

 

 

Familjen flyttar i november 1881 till fastigheten Oscarsberg vid Prästgårdsgatan 6 hörnet av Mariagatan, kvarteret Bildhuggaren 11.

Bilder från Sundbybergs Museum

I Oscarsberg bor då bland andra:
cigarrarbetaren Alfred Pontus Persson, f.14/8 1842 i Göteborg , d. 4/8 1888
cigarrarbeterskan Mathilda Charlotta Häggberg, f.31/10 1853 i Trosa.
Carolina Wilhelmina Elisabeth Sjöberg (22/10 1859 – 31/10 1944) piga
fabriksarbeterskan Johanna Albertina Eriksson (8/4 1856 – 21/6 1900)

 

 

I november 1882 flyttar familjen till fastigheten Poppeln no. 27 – 29 ½ vid dåvarande Hagalundsvägen (nuv. Ekensbergsvägen)/ Sturegatan.
I fastigheten Poppeln bor då även:
arbeterskan Carolina Wilhelmina Elisabeth Sjöberg (22/10 1859 – 31/10 1944)
fabriksarbeterskan  Johanna Albertina Eriksson (8/4 1856 – 21/6 1900)
arbeterska Gustafva Benedicta Magnidotter (29/4 1857 – 31/7 1938) gift Brage.
Fastigheten Poppeln är det hus som ses längst ned nära höger hörn under texten Sundbyberg.

 

 

 

Hösten 1883 flyttar familjen vidare till fastigheten nedre Chikago i Sundbyberg vid Järnvägsgatan 44, Kvarteret Spiken 6.

I fastigheten nedere Chikago bor även:
Carolina Wilhelmina Elisabeth Sjöberg (22/10 1859 – 31/10 1944), nu kallad piga
Hilma Augusta Johansson (3/3 1868 – 1/2 1953)
cigarrarbeterskan Mathilda Charlotta Häggberg (31/10 1853 – 20/3 1930) gift Aspling

Då verksamheten var av ringa omfattning bedrevs den sannolikt hemma.

1883 års fabriksberättelse redovisar 1 man och 2 kvinnor över 18 år som anställda vid fabriken. Det året tillverkades 130 000 st. cigarrer till ett värde av 5 000 kronor.

 

 

 

Karl Möller fortsätter att arbeta inom tobakshanteringen i Stockholm och är inblandad i en del oegentligheter med försök till varuintrång  då han drev Jakajstads aktiebolag (se mer under den firman). Sonen Ebbe Konrad kommer flera år senare ertappas med att sälja förfalskningar av cigaretter.

 

 

Personkoppling
Karl Möller

 

 

 

Källor:

Bilder från Sundbybergs Museum

Kyrkoböcker från Solna, Bromma och Brännkyrka församlingar

Fabriksberättelser, Kommerskollegium, Fjärde serien, Riksarkivet

Hantverkare och fabriker inom svensk tobakshantering 1686 – 1915   Erik Angelin   1950