Bredenberg, Christoffer

Ort: Sundsvall

Christoffer Bredenberg, f. 1792 i Hangö, Finland, död 1857, blev 1808 av amiral C.O. Cronstedt anställd som magasinskommisarie vid fältproviantmagasinet vid Sveaborgs fästning.
Efter fästnings snöpliga fall innehade han befattningar som magasinsförvaltare, först vid svenska armén i Tyskland och senare vid generalkrigskommisariatet för armén mot Norge 1815.

När han tröttnat på militärlivet beslöt han ”att välja den enskilda levnaden” och köpte då en egendom i Sundsvall stad.
Som levebröd gav han sig in i tobaksbranschen och anhöll om att få inrätta snus- och kardusfabrik i staden.
Detta beviljade den 19 juni 1817.
Till en början gav rörelsen god avkastning men i slutet av 1823 upphörde fabrikationen. Efter att ha gjort en nystartsförsök nedlades den slutligen 1830.
Bredenberg övergick sedan till köpmannayrket och erhöll 1845 burskap som handlanden.