Bremer-Cigarrfabriken, (Sundsvall)

Ort: Sundsvall

Adolf Wilhelm Blom anmälde den 11 juli 1906 att han under firmanamnet Bremer-Cigarrfabriken ämnade bedriva tillverkning av cigarrer. Några fabriksberättelser som visar att produktionen kom igång har ej återfunnits.