Jakajstads aktiebolag

Ort: Stockholm

 

Firman grundades den 8 mars 1899 under namn Jakajstads Aktiebolag (kapital 15.900 kr.). Styrelsen utgjordes av sjökaptenen Oskar Fredrik Hedborg, disponenten Karl Möller och tobaksfabrikören Carl Ludvig Broman (innehavare av Stockholms Nya Tobaksfabrik). Den senare avgick i augusti månad 1901 och ersattes av fabrikören August Svanbom. Fabriken, som var belägen Kvarngatan 3, nedbrann i slutet av 1901, varefter bolaget upplöstes.
Karl Möller, som sedan 1879, alltså före sitt inträde i bolaget, drivit en mindre cigarrettillverkning i Sundbyberg, övertog ensam rörelsen. Företaget, som den 4 januari 1902 inregistrerades under namnet Jakajstads Cigarettfabrik, K. Möller, drevs i mindre skala till 1908.

Sveriges Handelskalender 1896: ej reg.

Produkter
Armiro, Jakajstad

Personkoppling
Karl Möller
Carl Ludvig Broman