Isberg, J

Ort: Stockholm

J. Isberg drev mellan 1847-1853 en obetydlig cigarrtillverkning vid nuvarande Grevgatan 42 (Öfra Grefgatan”.
1850 hade han tre anställda arbetare och tillverkade 216 kg cigarrer till ett värde av 1 014 rdr.

I mantalsregistret finns han registrerad 1849-1853 som cigarrfabrikör boende på Ladugårdslandet Övre.

I samma fastighet startade senare Ph. Wigström cigarrtillverkning.