Armiro, Jakajstad

Tillverkas av: Jakajstads aktiebolag

Cigaretten Armiro, Jakajstad, var ett plagiat av finska Ph.U.Strengbergs populära cigarett Armiro. Strengberg hade sin huvudfabrik i Jakobstad vilket troligen fått stå modell för namnet Jakajstad. Man använde sig även av Ph.U.Strengbergs fabriksmärke.

Det blev en rättslig strid om upphovsmannarätten som utföll till Ph.U.Strengbergs fördel.
”Denna illojala konkurrens måste stäfjas genom process, i hvilken Ph.U. Strengberg & C:s Aktiebolag afgick med seger i högsta instans. Emellertid väckte denna episod hos firmans ledning den tanken att genom en i Sverige förlagd särskild fabrik tillgodose den svenska konsumtionen” (Tobaksfabriken i Jakobstad 1762-1912, kap XIII, Helsingfors 1916)

Eftersom finska Armiro sålde bra i Norrland förlade Ph.U. Strengberg sin filial i Härnösand.