Armiro, Jakobstad

Tillverkas av: Strengberg, Ph.U., & C:o

Armiro var en synnerligen populär cigarett som tillverkades av Ph. U. Strengberg i Jakobstad (Pietarsaari) sedan 1872. Efter en rättslig strid med firman Jakajstads Aktiebolag, som plagierat märket Armiro, beslöts att anlägga en filial i Härnösand.Mellan 1912-1923 tillverkades Armiro även vid Strengbergs filial i Kristiania (Oslo)