Armiro, n:r 413

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Då Tobaksmonopolet 1915 övertog tobakstillverkningen i Sverige fortsatte man under 1915-1916 och 1919-1941 att tillverka Strengbergs cigarett Armiro.
I tobaksmonopolets numrering fick den nummer 413.

År 1923 var styckepriset 5 öre.
Pris 1939 var 1.25 kr för 25 cigaretter.