Lüntzman (Uppsala)

Ort: Uppsala

Gottfried Lüntzman (f. 1805 i Bremen) var tidigare anställd som verkmästare vid Kockums fabrik i Malmö. Då han blivit svensk medborgare anhöll han om att få anlägga egen cigarr- och snusfabrik i Uppsala eller trakten däromkring.

Den 17 september 1845 erhöll han tillstånd att få driva sådan fabrik i Uppsala. 1845 års fabriksberättelser visar att han ”av brist på maskiner och folk” inte kunde tillverka annat än cigarrer.

Han och hustrun Elina bodde i kvarteret Rådhuset gården no 7. I fastigheten bodde även lärlingarna Carl Magnus Lundin och Carl Olof Hellman.

Gottfried och hustrun avflyttade till Stockholm hösten 1849.

Fabrikskoppling:

Kockum F.H. Tobaksfabrik

 

Personkoppling:

Lüntzman, Gottfried