Lüntzman, Gottfried (Stockholm)

Ort: Stockholm

Gottfried Lüntzman (f. 1805 i Bremen) hade tidigare varit verkmästare hos Kockum i Malmö. 1845 startde han en cigarrtillverkning i Uppsala som varade några år. Kring 1850 överflyttar han verksamheten till Stockholm. Han bosätter sig på Köpmangatan 8.
År 1865 står hans som, Johan Fredrik Lüntzman (f. 1833) som ägare till verksamheten. Firman hade egen försäljningsbod vid Köpmangatan 16 i Gamla Stan. Johan Fredrik avled 1880 och efterlämnade en mindre kvarlåtensskap.

Johan Fredrik var gift med Johanna Jonsson (f. 11/7 1822 i Åker, Södemanlands län, d. 1908 i Stockholm). Johanna var tidigare gift med en järnbärare.

 

Personkopplingar:
Lüntzman, Gottfried

 

Fabrikskopplingar:

Lüntzman, Gottfried (Uppsala)

Kockum, F.H. Tobaksfabrik