Janidi Tangalopulo, Panajote

Ort: Stockholm

Janidi förekommer i Stockholms adresskalender från åtminstone 1880 till och med 1887 som cigarettfabrikör. Under den perioden bodde han på St. Badstugatan 28 , kvarteret Träsket 4 (nuv. Sveavägen 48).

Det saknas tillverkningsuppgifter och han återfinns ej heller i yrkesregistret. Möjligen drev han en mindre tillverkning i sin lägenhet eller så var han anställd vid någon annan fabrik.

Han föddes i Konstantinopel den 13/10 1831 och tillhörde grekisk-ortodoxa kyrkan och var turkisk undersåte.
Oklart när han kom till Sverige.

Han avled den 6/3 1888 av hjärnblödning.

 

Källor:

Stockholms stads adresskalendrar 1880 – 1888
Adolf Fredriks församling kyrkoböcker.