Odin, J.A.

Ort: Stockholm

Under åren 1900 och 1901 finns Johan Anton Odin registrerad som cigarrfabrikör i Stockholms Stads Adresskalender.

Verksamheten låg då på Skärgårdsgatan 15 (kv. Andromeda 1) i Gamla Stan. Någon närmare information om verksamheten har ej återfunnits.

Efter det återfinns J.A. Odin som cigarrhandlare fram till och med 1903 på Tyska Brinken 28 (kv. Cybele 1) och 1904 på Regeringsgatan 99 där han också hade sin bostad och 1905 på Rådmansgatan 52 dit han hade flyttat. Därefter skrivs han åter som kypare.

 

Johan Anton Odin föddes den 9/6 1870 i Hartviks i Ganthem på Gotland som son till Mårten Petter Mårtensson Odin (f. 21/10 1825 i Alskog, d. 22/2 1910) och hans hustru Brita Lena Larsdotter (f.14/4 1829 i Gammelgarn, d. som fattighjon den 10/4 1890).

Johan Anton flyttar 1888 till Visby och 1889 vidare till Stockholm och anställs då som sockerbagarlärling. 1897 arbetar han som kypare.

 

Johan Anton Odin avled ogift den 14/11 1911 och var då boende på Frejgatan 61 i Stockholm. Som yrke angavs kypare.