Hagtorn, Jacob spinneri

Ort: Gävle

Rådmannen och handelsmannen Jacob Hagtorn (f. 1703, d 16/1 1751) beviljades den 9/8 1726 privilegium att anlägga tobaksspinneri i Gävle. Tobaksspinneriet fick namnet Morianen. (se vidare under Morianen).