Depken, Christian

Ort: Stockholm

Christian Depken föddes i Vegesack i Tyskland den 15/1 1842.

Han arbetade i Stockholm som cigarrarbetare och drev från 1874 en egen cigarrtillverkning vid Södermalmstorg 7 (Bazarbyggnaden, kv. Järngraven nedre 19). Rörelsen var av ringa omfattning och nedlades 1882.

 

År 1878 hade han två män över 18 år anställda och de tillverkade 1 100 cigarrer till ett värde av 900 kr.

År 1881 noteras endast tillverkning av 400 st. cigarr och inga anställda.

 

Bazarbyggnaden Södermalmstorg 7 till höger

 

Bazarbyggnade inklämd mellan högre fastigheter på Slussen

 

Depkens verksamhet var på Södermalmstorg 7

 

 

Christian Depken var sedan den 20/12 1866 gift med Anna Sofia Andersson (f. 25/10 1842 i Brännkyrka). Hon var dotter till rättaren Anders Andersson och dennes hustru Anna Johanna Kjellberg.

 

Christian och Anna Sophia hade barnen:

Johan Heinrich Christian, f. 11/11 1867

Ernst Albert, f. 27/11 1869,  d. 25/12 1938 cigarrarbetare

Anton Carl Hartwig, f, 29/5 1872. d. 13/1 1879

Hedvig Sophia, f. 1/7 1874, d. 6/2 1954, gift Malm

Anna Eva Johanna, f. 6/6 1876,  d. 5/2 1956  affärsbiträde, gift Åsberg skild

Agnes Kristina, f. 17/10 1877, d. 19/5 1880

Margareta Wilhelmina, 19/8 1879, d. 29/11 1883

Johan, f. 24/6 1882, utvandrar 1902 till Nord Amerika

 

Familjen flyttar till Gävle våren 1890 där Christian arbetar som verkmästare vid cigarrfabrik och Ernst Albert som cigarrarbetare.

Christian avled den 18/3 1916 i Gävle
Anna Sofia avled den 22/5 1930 i Gävle.