Fagerström, F.E.

Ort: Stockholm

Fredrik Emanuel Fagerström (f. 2/11 1838) drev från 1871 en cigarrtillverkning vid Tavastgatan 44. Den obetydliga rörelsen nedlades 1874.

År 1867 bodde han med sin hustru Sophia Christina, f. Carlsson i Ramdala (f. 13/4 1831, d. 28/6 1899) vid Tavastgatan 37 (kv. Viggen 8)

De hade barnen:

Evelin Sophia, f. 28/7 1862. Sömmerska, hushållerska på Grand Hotell i Saltsjöbaden.

Gustav Fredrik, f. 3/4 1864. Typograf

Carl Wilhelm, f. 28/7 1867

Kring 1870 bodde familjen vid Tavastgatan 44 (kv. Skinnaviksberget 4). Fredrik Emanuel noteras senare som cigarrtillverkare hos Depken vid Södermalmstorg 7. Den verksamheten nedlades 1882.

Familjen avflyttar 1883 till Tavastgatan 38 och senare samma år till Hamburg där han senare uppges vara avliden.