Lidköpings Tobaksfabrik

Ort: Lidköping

Johan Petter Lidbom (1756-1830) erhöll hallrättens tillstånd att starta en tobaksfabrik i Lidköping 1823.
Sonen och rådmannen Carl Johan Lidbom (1805-1860) övertog fabriken vid faderns död 1830.
Vid Carls död 1860 övertogs fabriken av hans då ogifta dotter mamsell Amanda Charlotta Fredrica Lidbom (1836-1878).
Hon gifte sig 1868 med hovrättsnotarien Gustaf Tobias Geizler som då var kassör vid Åkers styckebruks kontor i Stockholm.
Tobais Geizler bodde på Luntmakargatan 7 A i Stockholm.

Vid giftermålet övergick företaget till Amandas bror Johan Conrad Lidbom som drev det till sin död 1881.
Han lät 1874 sammanslå företaget med Rydbergs snusfabrik och det nya företaget fick namnet Lidköpings Tobaksfabriks AB med Johan Lidbom som dess direktör.
Man hade egen salubod i Gamla Rådhuset.

Vid Johan Conrads död 1881 övertogs bolagets ledning av August Lagergren och Conrads änka, Eva Natalia Rappe fortsatte inom företaget. Änkan ingick nytt äktenskap 1886 med Johan Gustaf Lagerlöf (1854-1912) som tidigare varit disponent på den nu nedlagda tobaksfabriken i Långban.

Tidningen NORDEN hade 1885 följande annons:

” TOBAKSFABRIKANTER

I händelse af snar uppgörelse försäljer Lidköpings Tobaksfabriks Aktiebolag till billiga priser:

1 Ångmaskin om 8 hästkrafter med
. axelledningar
1 Ångtorkria af jern
1 Snuskvarn med siktar
1 Tobakskross
1 Snusblandningsmaskin
1 Snussikt
1 Karfmaskin
1 Valsmaskin
Hydraliska pressar m. fl. till tobaksfabrikationen hörande inventarier.
(G. 15943X2)”

Den 20 september 1889 såldes bolaget till direktör Wilhelm Teodor Lundmarker (f. 1860 i Krokstad, Bohus län) för ett belopp av 4 888 kr.
Wilhelm Teodor var gift med Ida Karolina Almblad (f. 1860 i Lidköping)
1890 bodde familjen med barnen Wilhelm Karl, Ivar och Siri Carola i Lidköping, Nya staden tomten N:o 10.

1896 års Handelskalender uppger Wilh. Lundmarker som ägare till Lidköpings Tobaksfabrikers Ab och som disponent vid Lidköpings tändsticksfabriks- och ångsågsaktiebolag.

Enligt kontrakten måste fru Eva Natalia Lidbom-Lagerlöf fortsätta att bistå vid snusberedningen. Hon avflyttade 1895 till Amerika.
1906 inträdde Wilhelm Teodors son Ivar (f. 1889) i företaget.
Fabriken ägde bestånd till den 1 juni 1915 då den inlöstes av Svenska Tobaksmonopolet.

Produkter
Fin Militärrull
Lidboms snus
Lidköpings luktsnus
Lidköpings Vapen
Norsk Chimoo
Profeten (Lidköping)
Westgöta snus

Personkoppling
Johan Peter Lidbom
Johan Gustaf Lagerlöf