Norén,.M.O., (Lidköping)

Ort: Lidköping

Johanna Maria Olivia Norén, född 1854 i Lidköping, inregistrerade den 19 november 1888 firman frkn Janna Norén, snusfabrik.
Hon hade sedan 1876 arbetat vid Lidköpings Tobaksfabriks AB.
Den 26 november 1897 anmäler hon att hennes man Albert Emanuel Peters
(f. 1861 i Lidköping) upptagits som kompanjon vilket han var till 1899. Albert Emanuel arbetade som fotograf och bodde 1890 i Clements rote i Lund.
Vid samma tid bodde Johanna Norén i Lidköping, Nya Staden Tomten N:o 75. Hon var då registrerad som handelsidkerska och hade i hushållet Ellen Karolina Jonsson (f. 1871 i Källby, Skaraborgs län). Ellen var handelsbiträde.
Mellan 1899 och 1915 var Johanna Norén ensamägare av företaget som 1915 inlöstes av Svenska Tobaksmonopolet.