Norsk Chimoo

Tillverkas av: Lidköpings Tobaksfabrik

Tuggtobak i rulle. Försåldes i 20- eller 25 rullar.